دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه

مکانیک سیالات  Fluid mechanics یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌ های پیوسته را تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله معادله‌هایی برای تحلیل حرکت سیالات طرح‌ریزی شده است. این معادلات به احترام ناویه و استوکس دو ریاضی‌دان بریتانیایی و فرانسوی به نام معادلات ناویه-استوکس نامیده می‌شوند.

معادلات اساسی حاکم بر دینامیک سیالات عبارت‌اند از معادله بقای جرم و بقای مومنتم (یا همان معادلات ناویه-استوکس) می‌باشند. با وجود ابداع معادلات حاکم بر دینامیک سیالات که تاریخچهٔ آن به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد، غیر از چند مورد خاص (همانند جریان بر روی صفحه تخت و جریان درون لوله‌ها در حالت آرام) حل تحلیلی برای این معادلات یافت نشده‌است. به جز چند حالت خاص اساسی مکانیک سیالات، بقیهٔ حل‌ها به صورت تجربی استخراج و استفاده می‌شود. روش دیگر برای حل معادلات استفاده از روش دینامیک محاسباتی سیالات می‌باشد.

کتاب مکانیک سیالات پارسه نوشته استاد رضا طاهری به صورت اسکن شده و در ۶۴ صفحه گردآوری شده است، این کتاب فصول زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

 • فصل اول : خواص سیالات

قانون لزجت نیوتون
ویسکوزیته ( لزجت مطلق یا لزجت دینامیکی)
ویسکوزیته سینماتیک
تقسیم بندی سیالات
مدول الاستیسیته ( مدول بالک)
کشش سطحی ( Surface Tension)
صعود و نزول سیال در لوله موئین

 • فصل دوم : استاتیک سیالات

اصل پاسکال
واحدهای فشار
فشار نسبی و فشار مطلق
وسایل اندازه گیری فشار
مانومتر
مانومتر دیفرانسیل
نیروی وارد بر سطوح در سیال ساکن
صفحات افقی
صفحات مایل
روش منشور فشار
صفحه قائم
سطوح انحنا دار
مولفه افقی نیروی وارد بر سطوح انحنا دار
مولفه عمودی وارد بر سطوح انحنا دار
اجسام شناور و غوطه ور در سیال
تعادل اجسام غوطه ور و شناور
هیدرومتر
حرکت صلب گونه سیالات
حرکت با شتاب خطی یکنواخت
حرکت دورانی

 • فصل سوم : جریان سیالات

جریان آرام
جریان درهم
جریان یکنواخت
جریان دائم ( Steady State)
خط مسیر (path line)
خط رگه (Streak Line)
خط جریان ( Stream Line)
قانون بقا در یک سیستم ( قانون پیوستگی)
محاسبه سرعت متوسط
قانون پیوستگی در حرکت سه بعدی
تابع جریان
معادله اولر
معادله برنولی
بیان معادله برنولی در سیستم SI
بیان معادله برنولی در سیستم انگلیسی
چند مثال از کاربردهای معادله برنولی
لوله پیتوت
ضریب تصحیح انرژی جنبشی
قانون بقای مومنتوم
ضریب تصحیح اندازه حرکت

 • فصل چهارم : محاسبه تلفات انرژی در جریان سیالات

افت فشار و اتلاف انرژی
لایه مرزی
محاسبه تنش در جریان سیال
پروفایل سرعت در جریان آرام و درهم سیال نیوتونی در داخل لوله
محاسبه افت انرژی در جریان آرام
ضریب اصطکاک
دیاگرام مودی
ضریب اصطکاک در جریان آرام داخل لوله
ضریب اصطکاک در جریان درهم داخل لوله
شعاع و قطر هیدرولیکی
جریان بین دو صفحه موازی
اتلاف انرژی در اتصالات
انبساط ناگهانی
انقباض ناگهان
طول معادل

 • فصل پنجم : پمپ و پمپاژ

تقسیم بندی پم ها
پمپهای گریز از مرکز (سانتریفوژ)
مشخصات پمپهای سانتریفوژ
روابط حاکم بر پمپها و سیستمهای انتقال مایع
سری و موازی بستن پمپهای سانتریفوژ
موازی بستن پمپهای سانتریفوژ
سری بستن پمپهای سانتریفوژ
کاویتاسپون
NPSH)Net Positive Suction Head)

 • فصل ششم : جریان های خارجی

لایه مرزی در جریان خارجی و جدایش لایه مرزی
مکان نقطه جدایش
نیروی درگ (Drag)
ضریب درگ
کاربرد نیروی درگ : محاسبه ویسکوزیته سیال مجهول

 • فصل هفتم : آنالیز ابعادی و اعداد بی بعد

روش Rayleigh
روش Buckingham
اعداد بی بعد
تشابه مطالعه مدل ها

 • فصل هشتم : بسترهای پرشده

بررسی سیالیت
محاسبه افت فشار
تغییرات تخلخل با تعییرات طول بستر

 • فصل نهم : جریان سیالات تراکم پذیر

محاسبه سرعت صوت
جریان ایزونتروپیک سیال تراکم پذیر در داخل نازل
جریان آدیاباتیک سیال تراکم پذیر در داخل لوله


 

 


دانلود  دانلود مستقیم : مکانیک سیالات پارسه


tag  حجم فايل : 7 مگابایت 

 

منبع : مهندسیار


نویسنده: دهکده دانش

دانلود جزوه مقاومت مصالح پارسه

 

مقاومت مصالح بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

جزوه مقاومت مصالح پارسه دکتر عرفانی توسط آقای محمد حاج صادقی در ۱۱۱ صفحه به صورت دست نویس نگارش شده است، و مباحث زیر را پوشش می دهد:

 • تنش
 • کرنش
 • روابطه تنش – کرنش
 • نیروی محوری و رابطه میله ها
 • لنگر خمشی
 • نیروی برشی
 • لنگر پیچشی
 • کمانشدانلود  دانلود مستقیم : جزوه مقاومت مصالح پارسه


tag  حجم فايل : 25 مگابایت 

 

منبع : مهندسیار


نویسنده: دهکده دانش

کتاب ترمودینامیک ون وایلن زبان اصلی

Fundamentals of Thermodynamics, 6th edition 
by: Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen

 

دانلود pdf 27 mb

 archive password: ebooksclub.org


نویسنده: امیر حسین رویین نیا

مقاومت مصالح بير جانستون ويرايش 4(خود كتاب زبان اصلي )و حل المسائل ويرايش 3

مقاومت مصالح بير جانستون ويرايش 4(خود كتاب زبان اصلي )و حل المسائل ويرايش  3

Mechanics of Materials - 3rd Edition (solution manual)

by Ferdinand P. Beer (Author), Jr. E. Russell Johnston (Author) 

توجه پس از دانلود فايل ها را با نرم افزار زير به يكديگر بچسبانيد

نرم افزارhjsplit

خود كتاب

قسمت1     قسمت2       قسمت3

حل المسائل

قسمت 1             قسمت۲            قسمت3


نویسنده: امیر حسین رویین نیا

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 4

دانلود


نویسنده: احسان رويين نيا

کتاب ترمودینامیک سنجل ویراست پنجم + حل المسائل

دانلود کتاب

part 1 - chapter 1 to 6

download part 1

part 2 - chapter 7 to 17

download part 2


دانلود حل المسائل

part 1 - chapter 1 to 6

download part 1

part 2 - chapter 7 to 10

download part 2

part 3 - chapter 11 to 17

download part 3


نویسنده: احسان رويين نيا

دانلود سوالات ارشد مکانیک 91

دانلود سوالات ارشد مکانیک 91

دانلود


نویسنده: احسان رويين نيا

Differential Equations with Applications to Mathematical Physics

In this volume in the "Mathematics in Science and Engineering" series, contributors from North America, Europe and Japan present articles at the forefront of research in differential equational and mathematical physics. Topics covered include nonlinear differential and integral equations, semiclassical quantum mechanics, spectral and scattering theory, and symmetry analysis. This book should be of interest to researchers in nonlinear mathematics, partial differential equations and mathematical physics. 

http://sharingmatrix.com/file/11138427/0120567407.rar


نویسنده: دهکده دانش

الکترودینامیک کوانتومی شوینگر

How quantum electrodynamics evolved in the first quarter of the 20th century, revealed here by its creators in 34 papers by Foley, Fermi, Heisenberg, Dryson, Weisskopf, Oppenheimer, Pauli, Schwinger, Klein and other key figures. 29 are in English, three in German, one each in French and Italian. Preface. Historical commentary.


Summary: original papers - what more can you ask for?
Rating: 5

The book contains the original papers on quantum electrodynamics. It is is fascinating to see how the minds of these physicists work, in particular, since the authors include several Nobel Price winners. The difference between Schwinger and Feynmann is the very interesting, one is mathematical and the other is intuitive, but both were completely correct! Dyson's paper where he shows that both theories are the same is a classic. An excellent reference for learning QED and for the history.


Summary: Quantum electrodynamics:meet the heroes!
Rating: 5

This is a collection of fundamental papers on quantum electrodynamics, starting from the very first, by Dirac, and going to the paper by G. Kallen showing that at least one of the renormalization constants is infinite (this paper has been called "poetry in quantum field theory"). This is invaluable for the historian, but much more, I think, for the student and, yet more, for the researcher. These days the students learn these things in classroom. This is all right, but it is only in the good pioneering papers that you find the reasons for the choices made, motivations for treating the problem and a full explanation of what is being done and why it would be wrong to follow that other, seemingly much more natural, way. As examples, you'll find here four of the greatest papers by Feynman. If you think Feynman wrote well because you read his popular books, wait till you read his scientific works! There is also the monumental paper by Dyson, where the founding pape! rs of Tomonaga, Schwinger and Feynman are made to coalesce into the beautiful formulation that, afterwards, was repeated in all textbooks. My favorite paper is the great "On gauge invariance and vacuum polarization", by Julian Schwinger, a masterpiece of insight, style, and incredible virtuosity, a paper that still gives rise to original research. The preface by Schwinger is a must for understanding the origin and early development of our main tool in theoretical physics: quantum field theory.

Download


   


نویسنده: دهکده دانش

Methods of Molecular Quantum Mechanics: An Introduction to Electronic Molecular Structure

Methods of Molecular Quantum Mechanics: An Introduction to Electronic Molecular StructureWiley | 2010-01-26 | ISBN: 0470684410 | 298 pages | PDF | 1,7 MB

This advanced text introduces to the advanced undergraduate and graduate student the mathematical foundations of the methods needed to carry out practical applications in electronic molecular quantum mechanics, a necessary preliminary step before using commercial programmes to carry out quantum chemistry calculations.

Major features of the book include:
• Consistent use of the system of atomic units, essential for simplifying all mathematical formulae
• Introductory use of density matrix techniques for interpreting properties of many-body systems
• An introduction to valence bond methods with an explanation of the origin of the chemical bond
• A unified presentation of basic elements of atomic and molecular interactions
The book is intended for advanced undergraduate and first-year graduate students in chemical physics, theoretical and quantum chemistry. In addition, it is relevant to students from physics and from engineering sub-disciplines such as chemical engineering and materials sciences.
نویسنده: دهکده دانش

ورژن 16 ام کاملترین دیکشنری تلفظ انگلیسی کمبریج در یک CD

Download links:http://hotfile.com/dl/52271700/4629fef/cep.dict.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/52271697/f35e920/cep.dict.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/52271698/62140da/cep.dict.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/52271699/0d877e5/cep.dict.part4.rar.html
or
http://sharingmatrix.com/file/11389013/cep.dict.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/11389085/cep.dict.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/11389195/cep.dict.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/11389091/cep.dict.part4.rar
نویسنده: دهکده دانش

1300 Math Formulas

1300 Math Formulas
Math eBooks | 2004 | ISBN: 9949107741 | 338 pages | PDF | 6 M

This handbook is a complete desktop reference for students and engineers. It has everything from high school math to math for advanced undergraduates in engineering, economics, physical sciences, and mathematics. The ebook contains hundreds of formulas, tables, graphs, and figures. The structured table of contents, links, and layout make finding the relevant information quick and painless, sothe ebook can be used as an everyday online referenceguide.

Download

Source: Petroleum community

نویسنده: دهکده دانش

سال نو مبارک

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار، خوش بحال چشمه ها و دشت ها، خوش بحال دانه ها و سبزه ها، خوش بحال غنچه های نیمه باز

knowledge village


نویسنده: دهکده دانش

SSCNC Machine Simulation Download

 

 

 

Name:SSCNC Machine Simulation

Size:60M

Version:1.1

Release Date:8/2008

OS:Windows 98/2000/XP/Me/Vista

Language:Chinese/English

 

Download


SSCNC Simulation Download

Name:SSCNC

Size:95.3MB
Version :V6.45
Release date:12/2009
Operation system :Windondows 98/2000/XP/Vista

Language support:Chinese/English/Korean/Turkish/Portuguese

 

Download(V6.45)


نویسنده: دهکده دانش

جزوه ی امار و احتمال مهندسی

جزو ه ی امار و احتمال مهندسی

نویسنده: دهکده دانش

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

در فرمت PDF

اندازه گیری ( ریز سنج - کولیس - گوی سنج )
آونگ ساده و مرکب ( کاتر )
به هم بندی فنر ها
اصطکاک
حرکت نوسانی فنر
حرکت پرتابی
قانون هوک
میز نیرو
قانون نیوتن ( ماشین آتوود )
سقوط آزاد


نویسنده: دهکده دانش

حل تمرین مکانیک تحلیلی فولز

Analytical Mechanics
Grant R. Fowles, George Cassiday


 

One of the strengths of this text has always been its figures and presentation of the mathematical concepts. The figures are excellent and will help students to gain a feel for the ideas The major strength of this text has always been its thorough presentation of the mathematics. Many texts leave out so many steps in the examples and derivations that students, especially those seeing the applications of differential equations for the fit time, find it hard to follow and become discouraged. Incorporating the presentation of new mathematical concepts into the text rather than as supplements helps students to recognize the usefulness of the math. If I were to describe this text I would consider it a good physical overview to dynamics with good supportive explanations of the mathematics involved.دانلود حل تمرین مکانیک تحلیلی فولز


نویسنده: دهکده دانش

کتابی برای تمام مهندسان(هندبوک مهندسی (engineering handbook)

 

Richard C. Dorf - The Engineering Handbook

CRC | 1997 | ISBN: 0849385768 | Pages: 2352 | PDF | 81.64 MB


A resource for all engineers in all disciplines.The Engineering Handbook CRCnetBASE provides encyclopedic coverage of all areas of engineering. Designed for the professional engineer practicing in any of the disciplines comprising the field of engineering, The Engineering Handbook CRCnetBASE is comprehensive, practical, and fully searchable, allowing quick and easy access to information in areas within, and outside, the reader’s area of specialization.


This CD-ROM adds state-of-the-art electronic features to its superior contents. It provides full Boolean and proximity searching, search history, extensive support for annotation with bookmarking, and user-defined hyperlinking. It contains a journal feature to record and replay varied pathways through the contents. An expandable table of contents provides instant access to the text, tables, and illustrations. With this CD-ROM, civil engineers will find information about electronics; electronic engineers can learn the fundamentals of aerospace; aerospace engineers can read about dynamics and vibrations. Even project management and economics are included on this CD-ROM!The Engineering Handbook CRCnetBASE contains everything the practicing engineer needs, including definitions of engineering terms, solutions to common problems, rules-of-thumb, tables and equations, and more. All information in the published handbook is easy to find on the user-friendly CD-ROM. Links within the text lead to related topics so you can fully explore any subject or just grab the core material you need.Comprehensive sections in The Engineering Handbook CRCnetBASE encompass topics from all engineering disciplines - 
statics, mechanics of materials, dynamics and vibration, kinematics and mechanisms, structures, fluid mechanics, thermodynamics and heat transfer, separation processes, fuels and energy conversion, kinetics and reaction engineering, geotechnical, transportation, ocean and coastal engineering, environmental systems and management, water resources engineering, linear systems and models, circuits, electronics, digital systems, communications and signal processing, computers, measurement and instrumentation, surveying, control systems, manufacturing, aeronautics and aerospace, safety, engineering economics and management, materials engineering, and mathematics.

کتاب راهنمای مهندسی برای تمامی مهندسان در تمامی رشته ها-استاتیک،مکانیک جامدات،دینامیک و لرزش،حرکت شناسی و مکانیزم،سازه ها،مکانیک سیالات،ترمودینامیک و انتقال گرما،فرآیند جداسازی،سوخت و تبدیل انرژی،مهندسی سینتیک وعکس العمل،حمل و نقل ژئوتکنیکی،مهندسی دریا،سیستم های محیطی و مدیریت،مهندسی منابع دریا،سیستم های خطی و مدلها،مدار،الکترونیک،سیستمهای دیجیتال،ارتباطات و سیگنال،کامپیوتر،اندازه گیری و تجهیزات،نقشه برداری،کنترل سیستم،تولید،هوافضا،ایمنی،مهندسی اقتصاد و مدیریت،مهندسی مواد و ریاضیاتDOWNLOAD


Mirror


نویسنده: دهکده دانش

مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی


Nouredine Zettili , "Quantum Mechanics: Concepts and Applications"
Wiley,2 ed | 2009 | ISBN: 0470026782, 0470026790 | 688 pages | PDF | 5,3 MB

Quantum Mechanics: Concepts and Applications provides a clear, balanced and modern introduction to the subject. Written with the student’s background and ability in mind the book takes an innovative approach to quantum mechanics by combining the essential elements of the theory with the practical applications: it is therefore both a textbook and a problem solving book in one self-contained volume. Carefully structured, the book starts with the experimental basis of quantum mechanics and then discusses its mathematical tools. Subsequent chapters cover the formal foundations of the subject, the exact solutions of the Schrödinger equation for one and three dimensional potentials, time-independent and time-dependent approximation methods, and finally, the theory of scattering.

The text is richly illustrated throughout with many worked examples and numerous problems with step-by-step solutions designed to help the reader master the machinery of quantum mechanics. The new edition will be completely updated
 نویسنده: دهکده دانش

استاتیک برای مهندسان مکانیک

Dietmar Gross, Werner Hauger, Jörg Schröder, Wolfgang A. Wall, Nimal Rajapakse "Engineering Mechanics 1: Statics"
Springer | English | 2009-11-01 | ISBN: 3540899367 | 295 pages | PDF | 2,1 MB

The purpose of "Engineering Mechanics 1,2,3" is to provide the students in undergraduate courses of mechanical and civil engineering with a clear and complete presentation of engineering mechanics.


"Engineering Mechanics 1" (Statics) starts with fundamental terms and definitions, i.e., forces, rigid body, units. Then, two and three dimensional force vectors, the concept of the free body diagram are introduced.

In the following chapters, the authors consider the moment of a couple, the moment of a force, different structures like trusses or three-hinged arches, as well as several methods to determine the forces in the members of trusses.

More sophisticated structures such as beams, frames and arches and the computation of shear force and bending moment diagrams are analysed . Finally, the mechanical work and the notion of a potential, as well as different kinds of friction are discussed.

For each chapter a variety of problems and solutions are given.

"Engineering Mechanics 2" deals with elastostatic problems, especially the analysis and design of typical engineering structures.

"Engineering Mechanics 3" focuses on kinetic, dynamical and oscillation problems in engineering.

 

Download

Download


نویسنده: دهکده دانش

دانلود جزوه ریاضی 1و2 شریف و حل التمرین خواجه نصیر

دانلود جزوه ریاضی 1 شریف

دانلود جزوه ریاضی 2 شریف

دانلود حل التمرین ریاضی 1 خواجه نصیر

 

دانلود مبحث انتگرال دوگانه


نویسنده: دهکده دانش

کتاب های PDF الکترونیک - مهندسی مکانیک

دایره المعارف تکنولوژی خوردگی

                               

دانلود کنید  5.3 مگا بایت - 675 صفحه


نویسنده: دهکده دانش

انرژی باد : تئوری - طراحی و کاربرد

انرژی باد : تئوری  - طراحی و کاربرد

                           

دانلود کنید  ۲۶ مگا بایت - ۵۶۰ صفحه


نویسنده: دهکده دانش

کتاب های الکترونیک - مهندسی مکانیک

کاربرد های MEMS

                                       

دانلود کنید - قسمت اول - Download part1

 دانلود کنید - قسمت دوم - Downlaod part2

25.4 مگا بايت - 568 صفحه


نویسنده: دهکده دانش

مكانيك سيالات دانشگاه صنعتي شريف

 

Fluid Mechanics
مکانیک سیالات
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی

 

دانلود جزوه


نویسنده: دهکده دانش

مجموع کتاب های مهندسی (هندبوک)

مجموع کتاب های مهندسی – لیست کتاب های مهندسی vspace=

-نویسنده ی کتاب ها: گروهی

-نام کتاب ها :  مهندسی

-فرمت کتاب ها: pdf و mht

-نوع: مهندسی

-نام مترجم ها: گروهی

-حجم کتاب: ----

-تعداد صفحات: گروهی

-زبان: انگلیسی

-تاریخ انتشار: گروهی

منبع مطالب و نوشته ها : www.freebooks.blogfa.com

پسورد:  www.freebooks.blogfa.com

دانلود یکجا با حجم 10 مگابایت از 4shared.com


نویسنده: دهکده دانش ادامه مطلب ...

نرم افزار Piping system fluid flow

 نرم افزار Piping system fluid flow

                                           

                             دانلود از سرور 2shared


نویسنده: دهکده دانش

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی

عنوان: مبانی آمار و احتمال در مهندسی

نویسنده: T. T. Soong

سال چاپ: 2004

زبان: انگلیسی

دانلود کتاب


نویسنده: دهکده دانش

کتابی در مورد تلرانس های هندسی

 

GD & T

کتابی در مورد تلرانس های هندسی


رمز بازگشایی :www.irsme.org
زبان کتاب: انگلیسی
حجم فايل ( مگابایت ): 2.08
لينك دانلود
 


نویسنده: دهکده دانش

کتابی در مورد برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی

 

 

کتابی در مورد برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی

زبان کتاب: انگلیسی
حجم فايل ( مگابایت ): 0.23
لينك دانلود


نویسنده: دهکده دانش

.:: آخرین مطالب ::.

» کتاب دینامیک مریام _ویرایش ششم ( دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» حل تمرین مقاومت مصالح بیر جانسون_ویرایش چهارم ( شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» 26داستان کوتاه انگلیسی ( شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» آموزش اتوکد 2012 همراه با عکس ( شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» PLC-LOGO ( یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ )
» اطلاعات آی سی های TTL و EEPROM ( یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ )
» جزوه الکترونیک 2 - (دانشگاه صنعتی شریف) ( یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ )
» مجموعه كنفرانس هاي سالينه ميكروچيپ / سال 2009 / ( شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ )
» AVR Tech Lib 2011 ( شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ )
» دانلود كتاب روش طراحي و تحليل مدارهاي الكترونيك ( شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ )
» دانلود جزوه تمامی فرمولهای ریاضی ( چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ )
» دانلود جزوه کامل درس آمار ( چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ )